ИНВЕСТИЦИОННОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ И ТЪРГОВИЯ НА „БФБ – СОФИЯ АД“

  • Bozhidar Nedev

Abstract

Настоящата разработка представя развитието на Българската фондова борса от момента на нейното създаване до днес, видовете финансови инструменти, които се търгуват на нея, както и двете електронни платформи за търговия – XETRA и COBOS. Разгледани са също така нормативните изисквания за предоставяне на услуги, свързани с инвестиционно посредничество в България.

References

1. Петранов, С. (2010). Инвестиции :Теория и практика на финансовите инструменти и пазари. София, Класика и стил.

2. НАРЕДБА № 16 от 7.07.2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (Загл. изм. - ДВ, бр. 45 от 2008 г.). Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г., изм. и доп., бр. 45 от 13.05.2008 г., в сила от 14.08.2008 г.: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/naredba16_0.pdf

3. НАРЕДБА № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приета с Решение № 84-Н на Комисията за финансов надзор от 25.07.2007 г., обн., ДВ, бр. 67 от 17.08.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., изм. и доп., бр. 60 от 4.07.2008 г., в сила от 5.09.2008 г., доп., бр. 39 от 26.05.2009 г.

4. БФБ-София: http://www.bse-sofia.bg/?page=BriefHistory; http://www.bse-sofia.bg/?page=ListedSecurities; http://www.bse-sofia.bg/?page=XETRA

5. Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП): http://balip.com/kapitalov-pazar/

6. Интернет-страниците на тридесет и деветте лицензирани инвестиционни посредници:

- http://www.ffbh.bg/bg/brokerage-services/Bulgarian-Stock-Exhange-Sofia
- http://bgtrader.elana.net/za-platformata/#menu-3
- http://www.eurofinance.bg/retail/exchange-trading/efocs/
- http://www.brokers-bg.com/catalog/a/8969/finansova_kashta_evar_ad.htm
- http://bulbrokers.com/bg/online-trade/metatrader-4/bfb-sofia/
- http://www.dfcoad.com/?lang=bg&page=services
- http://www.aval-in.com/page.php?id=2001
- http://www.capman.bg/?Action=57&RecordID=41
- http://www.fina-s.com/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_8_8
- http://www.beta-corp.com/new/index.php/bg/brokerage-services/bulgarian-stock-market-category
- http://www.karollbroker.bg/platforma-za-targoviya-s-aktsii-na-bfb/
- http://www.deltastock.com/bulgaria/platforms/platforms_delta_broker.asp
- http://www.factory-bg.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
- http://www.focalpoint.bg/bg/page/5
- http://www.brokers-bg.com/catalog/a/8989/bg_proinvest_ad.htm
- http://www.cm-bg.com/?p=1
- http://www.zf-bg.com/tacb.php
- http://ugmarket.com/?0.0
- http://www.sis.bg/bg/individual/bse/
- http://www.ipfavorit.com/targ.php
- http://bulltrend.bg/#section-bylgarskikapitalovpazar
- http://www.zlatenlev.com/?pid=8&ln=2
- http://www.brokers-bg.com/catalog/a/8978/abv_-_investitsii_eood.htm
- http://www.real-finance.net/
- http://somonibg.com/capital-market/
- http://www.investcapital.eu/ic/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=55
- http://tbi-invest.bg/bul/clients/index.html
- http://www.intercapital.bg/services-en/trading-en
- http://invest.varchev.com/index.php?request=index&subquest=service1
- http://www.brokers-bg.com/catalog/a/8987/balkanska_konsultantska_kompania_ad.htm
- http://www.brokers-bg.com/catalog/a/8986/balkanska_investitsionna_kompania_adodesos_33_ad.htm
- http://www.benchmark.bg/platforms/3
- http://www.acp.bg/
- http://www.denovo.bg/products-1
- http://www.positiva.biz/

7. „Бета корп“: http://www.beta-corp.com/new/index.php/bg/bse-cobos-trading-platform
Published
2017-11-04
How to Cite
Nedev, B. (2017). ИНВЕСТИЦИОННОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ И ТЪРГОВИЯ НА „БФБ – СОФИЯ АД“. Vanguard Scientific Instruments in Management, 12(1). Retrieved from https://www.vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path[]=107