ЕФЕКТИВНА МОТИВАЦИЯ ЧРЕЗ ЛИДЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯТА

  • Neli Nikolova
Keywords: таланти, ефективна мотивация, човешки ресурси, креативни подходи

Abstract

Въз основа на проведено изследване в български МСП са идентифицирани фактори, които влияят върху мотивацията на човешките ресурси.
Ключов фактор за успеха се оказва способността за развитие на лидери и лидерски умения на всички нива в организационната структура. Предложени са креативни управленски подходи за ефективно мотивиране на работещите с цел повишаване на тяхната трудова активност при постигане на желаните организационни цели.

References

Защо имаме нужда от лидери (а не просто от ръководители)", бр. 31, 2009, www.computerworld.bg
2. Оуен, Джо. Как да бъдем лидери. Какво трябва да правите, за да бъдете лидери, да ръководите и да успявате. София: Анхира, с.33, 2011, ISBN 978-954-2929-17-8.
3. Robertson Alan, Abbey Graham, Managing talented people. Getting on with and getting the best from your high performers: AMAT-AH Publishing House, Sofia, 2005, ISBN 954-9877-12-4.
Published
2016-03-23
How to Cite
Nikolova, N. (2016). ЕФЕКТИВНА МОТИВАЦИЯ ЧРЕЗ ЛИДЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯТА. Vanguard Scientific Instruments in Management, 12(1), 200-207. Retrieved from https://www.vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path[]=254