Обучение на персонала, като метод за развитие на фирмата в условията на криза

  • Десислава Петровска - Маймункова

Abstract

Докладът описва изследване на тема „Обучение на персонала, като метод за развитие на фирмата в условията на криза”. В условията на усложнена икономическа и финансова ситуация, обучението и развитието на човешкият капитал се превръща в необходимост, която дава възможност със сравнително малко инвестиции да се постигнат максимални резултати

References

1. Lucas, R., “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics,Vol. 22, pp. 3-42, 1988.
2. Велев, Мл., Оценка и анализ на фирмената конкурентоспособност, Софттрейд, София, 2004, ISBN954-9725-88-Х
3. Владимирова, К. Управление на човешките ресурси: стратегии, стандарти и практики, София, Стопанство, 2006, ISBN 978-954-494-690-6
4. Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот, 2009, ISBN 978-92-79-08469-0.
5. Шопов, Д., авт. колектив, Наръчник по управление на човешките ресурси, Труд и право, София, 2002, ISBN 954-608-072-1.
6. Армстронг, М., Основни техники на управление,Делфин прес, Бургас, 1994
7. Костова, С., И. Петров, Управление на продажбите, Крисан-С, София, 2007, ISBN 978-954-90733-5-5.
8. http://www.bia-bg.com/project/
9. www.investor.bg
10. www.capital.bg
11. http://iip.bg
Published
2017-11-08
How to Cite
Петровска - Маймункова, Д. (2017). Обучение на персонала, като метод за развитие на фирмата в условията на криза. Vanguard Scientific Instruments in Management, 12(1). Retrieved from https://www.vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path[]=86